top of page

Cum se alege un avocat pentru divorț?

Alegerea unui avocat pentru divorț este un demers juridic complicat, dar necesar atunci când în căsătorie survin probleme a căror rezolvare nu se poate realiza pe cale amiabilă sau prin intermediul unui mediator.

Dacă aveți nevoie de asistență sau reprezentare juridică într-un proces de divorț, este de recomandat să apelați la serviciile și la competența unui avocat cu experiență, specializat în dreptul familiei.avocat divort


Iată care sunt sfaturile pe care vi le recomand pentru a face cea mai potrivită alegere:

1. Căutați un avocat specializat în divorțuri. Legea avocaturii nu impune avocaților specializarea într-un anumit domeniu de practică, ceea ce înseamnă orice avocat are libertatea de a își alege singur aria de specializare sau de a evita o asemenea specializare și de a încerca să acopere toate ramurile dreptului. Însă, pentru un client responsabil este de recomandat să apeleze la un avocat, chiar mai puțin notoriu, dar specializat în domeniul din care face parte cauza cu care se confruntă clientul, decât la un avocat notoriu, dar specializat în alt gen de cauze. De exemplu, nu este recomandabil ca atunci când cauți un avocat pentru divorț să apelezi la un avocat specializat în arestări.


2. Alegeți un avocat care face parte din baroul local. Legea avocaturii permite ca orice avocat definitiv să poată practica profesia în fața oricărei instanțe de judecată de pe teritoriul României (cu excepția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale, unde se cere o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 5 ani de la definitivare). Însă, pentru a evita cheltuieli suplimentare cu deplasarea avocatului din localitatea sa de domiciliu către cea unde este necesară prestația sa profesională, cheltuieli constând în transport, cazare, diurnă etc., cea mai potrivită soluție pentru un proces de divorț este să alegeți un avocat care face parte din baroul local. De exemplu, pentru un proces de divorț ce se poartă la o instanță din județul Iași este recomandabil să apelați la un avocat din Baroul Iași.


3. Cereți referințe din partea unor persoane de încredere. În această privință cel mai bine funcționează sistemul de recomandare între rude, prieteni, colegi de serviciu, cunoștințe etc. În situația în care au avut un proces similar, cu siguranță vă vor împărtăși din experiența lor și vă vor recomanda să apelați la avocatul care i-a ajutat să rezolve cazul sau, dimpotrivă, vă vor sfătui să vă feriți de avocatul care i-a consiliat prost.


4. Căutați referințe pe internet. În lumea în care trăim alegerea unui avocat nu ar trebui să se realizeze în sala de judecată sau pe holurile tribunalelor. În condițiile în care informații precum pregătirea teoretică a avocatului recomandat, domeniul său de specializare și rezultatele obținute în acest domeniu, portofoliul său de clienți, recenziile obținute din partea acestor clienți, articolele publicate în reviste de specialitate sau pe propriul blog, aparițiile în presa scrisă sau vizuală pot fi disponibile online, este riscant să nu aveți în vedere aceste criterii atunci când vă decideți asupra avocatului care urmează să vă apere.


5. Alegeți un avocat care acordă maximă atenție dosarului dvs. Potrivit legii, un avocat nu este obligat să preia cazul oricărui cetățean care apelează la serviciile sale. Fiecare avocat are libertatea să își aleagă clienții în funcție de propriile convingeri și de propria specializare, precum și în funcție de orizontul de timp previzibil pentru rezolvarea cazului și impactul acestuia asupra agendei avocatului. Însă, atât timp cât un avocat se angajează să preia un caz, atunci este dator potrivit legii să depună toate diligențele profesionale pentru rezolvarea sa optimă. De asemenea, un bun avocat știe că relația între el și client se bazează pe încredere, astfel încât îi va expune clientului cu sinceritate și pe înțelesul său atât punctele tari, dar mai ales punctele slabe ale cazului.


6. Solicitați un exemplar al contractului de asistență juridică și documente fiscale pentru onorariile achitate. Potrivit legii avocaturii, contractul de asistență juridică se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. În plus, potrivit legislației fiscale, pentru orice plată efectuată pe teritoriul României avocatul este obligat să îți emită documente fiscale – factura fiscală și, în cazul plăților în numerar, chitanță fiscală. Solicitați emiterea acestor documente de către avocatul pe care l-ați angajat, fiindcă numai astfel aveți posibilitatea de a cere obligarea părții adverse la plata cheltuielilor de judecată.
PROCEDURA DE DIVORȚ


Legislația în vigoare prevede desfacerea căsătoriei prin divorț într-una dintre următoarele variante:


a. prin acordul soților, care poate fi obținut atât pe cale judecătorească, cât și pe cale administrativă de către ofițerul de stare civilă de la locul încheierii căsătoriei sau de la ultimul domiciliu comun al soților (divorțul prin această procedură este posibil doar atunci când soții nu au copii minori) sau prin procedură notarială (notarul public va putea constata divorțul prin acord chiar și în cazul în care exista copii minori, însă doar dacă soții convin asupra tuturor aspectelor ce privesc desfacerea căsătoriei).


b. la cererea unuia dintre soți, atunci cand datorită unor motive temeinice raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. În această situație, divorțul se poate pronunța dacă instanța stabilește culpa unuia dintre soți în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele administrate rezulta culpa ambilor soți, instanța poate pronunța divorțul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a formulat cerere de divorț. Astfel, în situația în care soții nu ajung la un acord, singura varianta pentru desfacerea căsătoriei este in fata instanțelor de judecată.


c. la cererea unuia dintre soti, care își asumă eșecul căsătoriei după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani.


d. la cererea aceluia dintre soti a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Instanța va administra probe privind existența bolii și starea sănătății soțului bolnav și va pronunța divorțul, potrivit Codului civil, fără a face mențiune despre culpa pentru desfacerea căsătoriei.Instanța competentă să judece acțiunea de divorț


Conform Codului de procedură civilă, competenţa în materie de divorț aparţine, de regulă, judecătoriei în circumscripţia căreia soţii au avut ultimul domiciliu comun.

Însă, dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu mai locuiesc în România, părţile pot conveni să introducă acţiunea la orice judecătorie din ţară.

Totodată, în materie de divorţ cu element de extraneitate sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului European 2201/2003, care acordă competenţă instanţelor judecătoreşti din statul membru pe teritoriul căruia se află reşedinţa obişnuită actuală a soţilor sau reşedinţa obişnuită a reclamantului, în cazul în care acesta a locuit acolo cel puţin un an înaintea introducerii cererii. Astfel, deşi soții s-au căsătorit în România şi sunt cetăţeni români, aceștia pot alege să introducă acţiunea de divorţ la instanţa străină în circumscripţia căreia îşi au reşedinţa. De reținut în acest caz că procedura divorţului în străinătate poate fi în cele mai multe situații mult mai îndelungată şi mai costisitoare decât în România .Este obligatorie prezența soților în fața judecătorului?


Acţiunea de divorţ este personală, aşa că, în faţa instanţelor de fond, părţile trebuie să se prezinte în persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute limitativ de lege, şi anume:

- unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate,

- este împiedicat de o boală gravă,

- este pus sub interdicţie judecătorească,

- are reşedinţa în străinătate sau

- se află într-o altă asemenea situaţie care îl împiedică să se prezinte.

În astfel de cazuri, partea poate fi reprezentată prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator şi este obligată să facă dovada imposibilităţii prezentării.

Aşadar, cetăţeanul român cu reşedinţa în străinătate poate veni personal la fiecare termen de judecată în România sau poate mandata un avocat pentru reprezentarea sa, cu obligaţia, însă, de a face dovada reşedinţei sale din străinătate.SFATUL AVOCATULUI


Înainte de a lua o hotărâre de o asemenea importanță și de a începe demersurile pentru depunerea cererii de divorț, va sfătuim să analizați atent situația în care va aflați și să reflectați asupra posibilităților de împăcare. De asemenea, trebuie sa aveți în vedere faptul ca instanța va decide asupra creșterii și educării copiilor minori prin prisma interesului lor superior și nicidecum în funcție de orgoliile personale sau de dorințele de răzbunare ale soților. Dacă, totuși, relațiile dintre soți sunt grav vătămate, iar căsătoria nu mai poate continua, atunci este momentul sa cereți sfatul unui avocat și abia apoi să demarați procedura de divorț.


Avocat Tudor Duca

Avocat Iasi, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 2

Comentários


bottom of page