top of page

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT - MODIFICARI 2019


În Monitorul Oficial al României nr. 64 din 25 ianuarie 2019 a fost publicată Hotărârea Consiliului UNBR nr. 428/2018 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat. În cadrul emisiunii ”Fapte și drepturi” din data de 11 februarie 2019 am dezbătut împreună cu dna moderator Cătălina Macovei principalele noutăți aduse prin această hotărâre.


Despre modificările Statutului profesiei de avocat, la emisiunea ”Fapte și drepturi”, Iasi TV Life, 11 februarie 2019

Noutățile importante aduse reglementării profesiei sunt, printre altele, următoarele:

1. S-a eliminat interdicția pentru formele de exercitare a profesiei de a angaja personal auxiliar cu studii superioare juridice superioare, înființând-se astfel și în România profesia de ”paralegal” sau secretar de avocat.

2. S-a introdus prevederea expresă că un contract de asistență juridică încheiat conform legii este singurul mijloc de probă al raporturilor dintre client și avocat. În situația în care se încheie un contract de asistență în formă verbală, el trebuie să fie redactat în scris cât mai curând posibil.

3. S-a instituit interdicția pentru avocați de a încheia contracte de asistență juridică cu persoane juridice care au calitatea de mandatari ai altor persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii activităților profesionale ale avocatului, sub sancțiunea excluderii din profesie.

4. A fost eliminată prevederea potrivit cu care urmărirea penală și trimiterea în judecată a avocatului pentru fapte penale săvârșite în exercitarea profesiei sau în legătură cu profesia se pot face numai în cazurile și în condițiile prevăzute de legea specială, ceea ce contravenea dispozițiilor prevăzute în Codul penal în vigoare în prezent.

5. A fost modificată procedura verificării nedemnității avocatului, în sensul că aceasta se realizează nu doar la admiterea în profesie, ci ori de câte ori se înregistrează o sesizare privind avocatul respectiv sau chiar din oficiu, pe întreg parcursul carierei sale în avocatură.

6. Termenul de prescripție pentru acțiunea disciplinară a fost corelat cu cel modificat prin Legea nr. 51/1995 republicată, respectiv un an de la data când consiliul baroului a luat cunoștință de abaterea disciplinară, dar nu mai târziu de trei ani de la data săvârșirii acesteia.

7. A fost eliminată interdicția pentru organele profesiei de a fixa onorarii minime, recomandate sau maxime.

8. A fost eliminată interdicția de a face parte din consiliul baroului a avocaților care au datorii scadente privind taxele și contribuțiile profesionale.

9. S-a consituit un nou organ al profesiei la nivel de barou, respectiv Curtea de arbitraj profesional a avocaților.

10. A fost eliminat din Statut capitolulul referitor la asigurările sociale, ca urmare a adoptării Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi sociale ale avocaților.

11. Consiliul UNBR este format din decanii barourilor și din reprezentanți ai barourilor, aleși de Congres. Pot fi reprezentați ai barourilor în Consiliul UNBR doar avocații aleși în calitate de delegați la Congres de Adunarea generală a baroului din care provin.

Avocat Tudor Duca Bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, Iasi 700246

Comments


bottom of page