top of page

Interviu JURIDICE.RO

 

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Decan Tudor Duca, pentru timpul acordat cititorilor J. Cum se simte Coronavirusul la Iași?

Tudor Duca: Privind pe fereastră, pot observa cu ușurință că traficul rutier și pietonal a scăzut dramatic față de perioada precedentă, că populația respectă de regulă distanța socială recomandată, că pensionarii ies din casă între orele stabilite prin ordonanța militară și că nimeni nu petrece pe stradă mai mult timp decât este necesar. Deși atmosfera este apăsătoare și se simte o stare de incertitudine cu privire la ceea ce ne va rezerva viitorul, se pare că în municipiul nostru cetățenii au înțeles că cea mai eficientă măsură de a lupta cu acest virus este prevenirea contaminării.


Alina Matei: A-i ține în casă pe avocați, nu doar pe ei, firește, nu este oare un pic contraintuitiv? Imaginea unui avocat nu este că rezolvă de acasă situația clientului, oricare ar fi și oriunde ar fi acesta.

Tudor Duca: Înainte de a fi avocați, cu toții suntem cetățeni ai acestei țări și trebuie să recunoaștem că, atâta timp cât noi, avocații, nu facem parte dintre categoriile socio-profesionale care se află în prima linie de luptă contra pandemiei, regulile de distanțare socială impuse de către autorități ni se aplică și nouă deopotrivă. De aceea, pentru a continua să își exercite profesia, avocații trebuie să apeleze la tehnologia sec. al XXI-lea și, de exemplu, să studieze dosarele folosind portalurile on-line puse la dispoziție de către Curțile de apel, să înregistreze cererile prin corespondență electronică, să solicite la rândul lor instanțelor comunicarea actelor de procedură prin poștă electronică și, de ce nu, să acorde consultanță on-line din singurătatea casei sau a propriului birou.


Alina Matei: A sta în casă cred că reprezintă și pentru avocați o serioasă problemă morală. Cum să stai în casă, că doar nu poți aduce tribunalul la tine acasă? Așa că mai departe, întrebarea ar fi, care tribunal, întrucât activitatea acestuia este suspendată, fiind soluționate cauzele urgente?

Tudor Duca: Situația avocaților specializați în litigii este infinit mai delicată decât situația confraților care acordă consultanță, întrucât pe perioada stării de urgență justiția este, de principiu, suspendată. După cum știm, se mai judecă doar acele cauze care comportă o urgență deosebită, astfel cum sunt enumerate prin hotărârile C.S.M. și ale colegiilor de conducere ale Curților de apel. Or, suspendarea judecăților atrage după sine, din păcate, și lipsa clientelei, fiindcă avocații litiganți prestează un serviciu de care populația nu beneficiază pe perioada stării de urgență. Conform piramidei nevoilor a lui Maslow, în situații de criză oamenii sunt motivați să își îndeplinească nevoile de bază și urgente, iar justiția nu se încadrează între acestea. Pe de altă parte, să nu uităm că în perioada stării de urgență avocații înscriși în Registrul S.A.J. îndeplinesc un serviciu public prin asigurarea asistenței judiciare din oficiu în acele cauze care nu s-ar putea judeca fără respectarea dreptului la apărare.


Alina Matei: Deosebirea între avocați și magistrați, una dintre ele, este că la sfârșitul lunii judecătorii vor primi neatinsă indemnizația (care nu e de ici de colo), în vreme ce avocații vor mai reflecta. Sigur o să îmi spuneți: păi cine i-a pus să se facă avocați? Însă eu aș vrea să vă duc înspre chestiunea serioasă a resurselor avocaților în această perioadă. Chiria sediului, onorariile retrocedate, abonamentele la telefonie, internet și altele, la care se adaugă cheltuielile cu propria familia, nu conturează o imagine prea fericită.

Tudor Duca: Paralela între veniturile magistraților și cele ale avocaților nu este tocmai cea mai potrivită, întrucât cele două profesii sunt esențialmente diferite din punctul de vedere al retribuirii: unii sunt bugetari, iar ceilalți sunt practicieni ai unei profesii liberale. Totuși, în situații excepționale, de criză, trebuie instituite măsuri care să asigure nevoile de bază pentru toți cetățenii acestei țări, indiferent de categoria socio-profesională. În acest sens, știm că au fost adoptate de către guvernanți acte normative conținând înlesniri constând în amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilele cu destinație de sediu profesional și de sedii secundare. De asemenea, știu că în momentul când vă răspund la aceste întrebări se află în stadiul de proiect și urmează a fi adoptată de către legiuitor o reglementare care să permită atât avocaților, cât și celorlalți liberi profesioniști care lucrează în domeniul justiției, să beneficieze și ei, alături de ceilalți întreprinzători, de indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut, cu condiția unei întreruperi totale sau parțiale a activității.


Alina Matei: Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România a propus un set de măsuri destinate sprijinirii avocaţilor în această perioadă. Credeţi că vor fi mulţi avocaţi care solicita indemnizaţia pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă?

Tudor Duca: Ponderea consultanței în rândul avocaților din Baroul Iași este redusă ca volum, cea mai mare parte dintre colegii mei desfășurând activitatea profesională în fața instanței de judecată și a organelor de urmărire penală. În mod logic, veniturile celei mai mari părți dintre avocați au fost afectate de situația de criză, iar din discuțiile pe care le port zilnic cu aceștia am aflat că o bună parte sunt interesați de modalitatea de obținere a indemnizației de 75% din câștigul salarial mediu brut oferită de la bugetul de stat pe care am amintit-o mai sus. Cât privește indemnizația la care faceți referire, cea pentru pierderea temporară a capacității de muncă, temeiul său juridic se regăsește în art. 86 din Legea nr. 72/2016 și privește exclusiv ipotezele bolilor obișnuite și ale accidentelor de muncă sau în afara muncii, ceea ce mă face să cred că în perioada imediat următoare nu vor fi mai multe cazuri decât de obicei de accesare a acestei indemnizații.


Alina Matei: Baroul Iaşi ia în considerare alte măsuri de sprijinire a avocaţilor? O măsură ar putea suportarea cheltuielilor privind semnătura electronică, acum că tot ni se spune să lucrăm de acasă şi nici nu necesită vreo spălare cu săpun înainte sau după folosirea acesteia.

Tudor Duca: În cadrul Baroului Iași au fost adoptate măsuri pe mai multe paliere: măsuri igienico-sanitare, constând în dezinfecția spațiilor baroului în care avocații își desfășoară activitatea profesională, precum și procurarea de măști și mănuși de protecție pentru avocații care continuă exercitarea profesiei în fața instanțelor de judecată; măsuri economico-financiare, constând în eliminarea majorărilor de întârziere aferente taxelor și contribuțiilor profesionale ale avocaților ulterior datei instituirii stării de urgență, concomitent cu sistarea procedurilor de suspendare din profesie; măsuri privind exercitarea profesiei, precum punerea cu titlu gratuit la dispoziția tuturor membrilor baroului de licențe pentru program legislativ.


Alina Matei: Sunteţi avocat (dar şi absolvent al unei facultăţi cu profil economic), cum credeţi că sunt afectate drepturile (fie ele fundamentale sau nu) în această perioadă din perspectiva semnificaţiei acestei afectări mai degrabă, decât a valorii acestora?

Tudor Duca: Fără îndoială că rațiunea restrângerii unor drepturi pe perioada stării de urgență rezidă în protejarea altor drepturi fundamentale, precum dreptul la viață și dreptul la sănătate, grav afectate din pricina crizei sanitare. Riscul major pe care îl implică o asemenea operațiune este perpetuarea unor practici antidemocratice (puteri sporite pentru guvernanți, derogarea de la C.E.D.O., ieșirea armatei pe străzi etc.) pe termen nedefinit sau mai mult decât este nevoie. Deși unii idealiști ar susține poate că scenariul acesta ține mai mult de cărțile science-fiction, totuși să ne amintim că trăim într-o lume distopică pe care nici nu ne-am fi închipuit-o cu câteva luni sau săptămâni în urmă și că într-o asemenea lume totul poate deveni posibil. De asemenea, nu ar strica să aruncăm un ochi către vecinii noștri maghiari, unde asemenea derapaje de la democrație, precum puteri sporite pentru președinte pe o perioadă nedeterminată, deja au avut loc. Din perspectivă economică, adepții neoliberalismului reclamă în această perioadă intervenția statului în mecanismul pieței prin impunerea unei limite maxime a prețurilor la anumite produse care au devenit obiect de speculă. Susțin adepții acestei doctrine că raportul dintre cerere și ofertă este cel mai bun mijloc de a determina prețul și că, în situație de penurie și de prețuri mari pentru un anumit produs, întreprinzătorii vor fi interesați să creeze ofertă pentru produsul respectiv care, la rândul său, va duce la scăderea prețului prin echilibrarea cu cererea. Totuși, ceea ce omite această teorie să ia în calcul este factorul timp, fiindcă operațiunea descrisă poate avea loc doar într-un anumit interval, considerabil mai mare decât urgența pe care o impune folosirea produselor respective pentru salvarea vieților cetățenilor a căror sănătate este afectată. Or, ca și în cazul precedent, protejarea drepturilor fundamentale poate presupune pe timp de stare de urgență inclusiv restrângerea funcționării anumitor reguli ale economiei de piață.


Alina Matei: O simplă previziune: cât credeţi că va dura această pandemie aducătoare de vremuri de gheaţă.

Tudor Duca: Nu mă pot hazarda să fac asemenea previziuni, atâta timp cât nu există o părere unitară nici din partea medicilor epidemiologi implicați în lupta cu virusul.


Alina Matei: Poate fi această perioadă una de reflexie pentru importanţa sau nu a rolului avocatului în societate?

Tudor Duca: Această experiență ne va reseta tuturor valorile, nu doar avocaților. După criza sanitară va urma cu siguranță o criză economică, despre care unii analiști spun că va fi așa cum nu s-a mai văzut. Or, pentru a o depăși va fi nevoie să ne păstrăm obiceiuri pe care acum începem să le regăsim, precum solidaritatea, implicarea socială, înlocuirea consumerismului cu o morală a cumpătării etc.


Alina Matei: Pe final, ca să rămânem pozitivi şi cu umorul la noi (chiar dacă stă în casă cu noi), mi-a plăcut o postare a colegei avocat Silvia Uscov pe pagina sa de Facebook, o glumă foarte bună, de altfel: Ziua 9 fără instanţă: Azi mi-am comandat jumătate de pizza doar ca să-mi amintesc cum este ca instanţa să îţi reducă onorariul cu 50%. 🙂 Vă provoc la una şi mai bună.

Tudor Duca: În scenariul trei poliția pune imnul la difuzoare. În scenariul patru vă ascultă dacă îl știți. 🙂


Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Tudor Duca: #stayhome


Alina Matei: Mulţumesc pentru că aţi stat de vorbă cu mine.

Tudor Duca: Vă mulțumesc pentru interviu.


(Interviu acordat pentru Juridice.ro la data de 3 aprilie 2020)


Decanul Baroului de avocați Iași

Comments


bottom of page